Blog > Komentarze do wpisu
Klasa 2 Temat: fazy księżyca

Faza Księżyca określa oglądaną z Ziemi część Księżyca oświetloną przez Słońce. Ponieważ Słońce oświetla zawsze (poza zaćmieniami) tylko połowę powierzchni Księżyca, jego fazy są rezultatem oglądania tej połowy pod różnymi kątami spowodowanymi różnymi położeniami Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie.

-nów (numer 1 na ilustracji): obszar zwrócony do Ziemi nie jest oświetlony;
-pierwsza kwadra (3);
-pełnia (5): jest wtedy oświetlony cały obszar zwrócony do Ziemi;
-ostatnia kwadra (7).
Gdy Księżyc jest w pełni, znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Jego położenie na sferze niebieskiej jest w przybliżeniu przeciwległe do położenia Słońca. Księżyc wówczas znajduje się w kulminacji górnej (góruje) około północy, w kulminacji dolnej zaś (dołuje) - w południe. Natomiast w nowiu położenie
Księżyca na sferze niebieskiej jest bliskie położenia Słońca.
Księżyc wówczas znajduje się w kulminacji górnej w południe, w kulminacji dolnej zaś - o północy.
Pomiędzy dwiema kolejnymi takimi samymi fazami Księżyca (np. dwiema pełniami) upływa okres około 29,5 doby, czyli miesiąc synodyczny. Ze względu na ruch Ziemi wokół Słońca, okres ten jest różny od okresu obiegu Księżyca wokół Ziemi, czyli miesiąca gwiazdowego (syderycznego).

Księżyc "przybywa"

 

 Księżyc przybywający (tzn. widać coraz większą część jego tarczy) - to czas od nowiu po pełnię, trwający 14 3/4 doby, podczas którego zachodzą następujące zmiany faz Księżyca:
-nów (1) - Księżyca nie widać (zwrócony jest ku Ziemi nieoświetloną półkulą),
-pierwsza kwadra (3) - widać całą wschodnią połowę tarczy (od nowiu Księżyc pokonał 1/4 swojej orbity),
-pełnia (5) - widać całą tarczę

Księżyc "ubywa"

 

 Księżyc ubywający (tzn. widzimy coraz mniejszą część jego tarczy) - to czas od pełni do nowiu, trwający 14 3/4 doby, podczas którego zachodzą następujące zmiany faz Księżyca:

-pełnia (1) - widać całą tarczę,
-ostatnia kwadra (3) - widać całą zachodnią połowę tarczy (od nowiu Księżyc pokonał 3/4 swojej orbity),
-nów (5) - Księżyca nie widać (zwrócony jest ku Ziemi nieoświetloną półkulą)

wtorek, 03 listopada 2009, nania_x33